Konstruktion och Design

På konstruktions- och designavdelningen tar vi hjälp av modern cad-cam utrustning för att skräddarsy displayer och förpackningar. Här gör vi även hållfasthets-beräkningar och väljer kvalitet på materialet. Den långa erfarenhet vi har skapar en bra förutsättning för nytänkande, när vi hittar lösningar som passar våra kunders behov. På vår reproavdelning jobbar vi med att färdigställa kundens underlag, och skapa provutskrifter eller PDF-korr för godkännande innan tryck.

Screentryckeri

Med screen som tryckmetod får vi bra färgtäckning och ett tryck med stor lyskraft. Passar perfekt när stället betraktas på lite distans, t.ex i en butik där stället ska fånga kundernas uppmärksamhet.

Digitaltryckeri

Vårt digitaltryckeri innebär ett komplement till vår vanliga verksamhet. Med digitaltryck slipper man den startkostnad som traditionellt gjort små upplagor allt för dyra. Det beror på att man skickar utskrifterna direkt till digitalprintern, och sedan skär ut produkterna i ett skärbord. På det sättet undviker man mycket av startkostnaderna som annars belastar små upplagor väldigt hårt. Digitaltrycket kan vi använda både för att ta fram dekorerade prover till större upplagor och till andra små upplagor, till exempel mäss- och konferensmaterial såsom skyltar och ställ i mindre serier.

Offsettryckeri/Kaschering

Offset använder vi som tryckmetod när motiven blir väldigt detaljerade med liten text. Ex. på detta är toppskyltar till ställ, förpackningar med mycket information och texter. Här trycker vi på papper och kascherar/limmar på wellpapp för att komma åt både det detaljerade trycket, och hållbarheten/styvheten som wellpappen ger.

Stansning

Vi stansar wellarken i automat- och digelstansar. För närvarande kan vi stansa ark upp till 1200x1660mm, med en kapacitet på 2500 slag/h. Vår leverantör av verktyg finns på orten, vilket gör att byggnation och underhåll av verktyg sker med korta ledtider.

Efterbearbetning

Med hjälp av limmaskiner och häftmaskiner sammanfogar vi stansade produkter.Här monterar vi även detaljer som inreden, plasthandtag och kardborrelåsningar.

I vår krympfilmmaskin styckpackar vi vid behov kompletta ställ till kund, för att underlätta hanteringen senare i kedjan.

Leverans

Efter genomgången kvalitetskontroll levereras emballagen plano, bandade och plastade på europapallar. Styckpackade ställ levereras i wellcontainers. I vissa fall kan vi även leverera resta emballage på pall.

Några kundreferenser

Tupac förser stora delar av svensk och nordisk industri med displayer och förpackningar. Antingen via våra återförsäljare som finns representerade i hela Sverige eller direkt genom vår egen säjlkår.